ลำปางเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก ประชาชนฝ่าอากาศร้อนออกมาขอใช้สิทธิออกเสียงจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 บริเวณสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง  มีประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดจากทุกภูมิภาค ทั้งในเขตภาคเหนือ ใต้ อีสาน และภาคกลาง ได้นำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัว 13 หลักติดอยู่ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขอทำการตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้มีสิทธิ และแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  โดยสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดลำปาง ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง แห่งนี้ นับเป็นจุดลงคะแนนเสียงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด มีหน่วยเลือกตั้งนอกเขตอยู่ภายในสถานที่ รวมทั้งหมด 8 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ทำการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 6,109 คน

 

 

 

เลือกตั้งสส.ล่วงหน่้า

         บรรยากาศการลงคะแนนช่วงบ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยแต่ละหน่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก ในการค้นหาลำดับเลขที่และรายชื่อ ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างบางประการ นายฐิติพล  ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงปัญหาที่พบจากการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตว่า มีประชาชนบางรายได้เดินทางมาขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง แต่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และบางรายทำการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ทำให้ไม่มีรายชื่อปรากฏ จึงไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ ต้องเดินทางกลับบ้านไปด้วยความผิดหวัง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการลงทะเบียนไว้แต่มาใช้สิทธิผิดหน่วยทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางย้อนกลับไปมา

 

 

 

ลำปางคึกคักเลือกตั้งสส.

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน