น่านต้องระวัง หลังพบพื้นที่ป่าหลายจุดยังคงถูกเผาเพื่อหาของป่าโดยฝีมือชาวบ้าน ล่าสุดเผาเกือบ 400 ไร่
ที่จังหวัดน่าน สถานการณ์ไฟป่าจังหวัดน่าน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายจุด เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมสรรพกำลัง เข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน 5 อำเภอ หลังพบพื้นที่ป่าถูกชาวบ้านจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่า หลายพื้นที่เกือบ 400 ไร่  แต่ไฟไหม้เป็นแนวยาวและป่าลาดชันมีลมแรง เป็นอุปสรรคและอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ แต่ก็สามารถควบคุมพื้นที่ไม่ให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างได้ เบื้องต้นพบความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก หลังรับแจ้งเหตุ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและจับกุมผู้ที่ทำการเผา ส่งเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  และได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และกำชับให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ตามมาตรการห้ามเผาในช่วงห้ามเผา ซึ่งในภาคเหนือมักประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ การเผาเศษวัสดุการเกษตร และด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลายพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ ประกอบกับความกดอากาศสูง ทำให้สภาวะอากาศนิ่ง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดของทั้ง 9 จังหวัดในปีนี้ แต่ละจังหวัดกำหนดและบูรณาการการทำงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยในช่วง 1 เดือน ของช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด หลายจังหวัดได้มีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น  ส่งผลให้ภาวะหมอกควันเจือจางลงไปได้บ้าง อย่างไรก็ตาม หากยังมีการเผาในพื้นที่ ก็อาจส่งผลทำให้ทุกจังหวัดมีแนวโน้มฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นได้   จึงยังคงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังการเกิดไฟและดับไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์ และขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด  

 

 

 

 


สำหรับสถานการณ์การเผาป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน 5 อำเภอ เกือบ 400 ไร่ จังหวัดน่าน มีผู้ลักลอบล่าสัตว์หาของป่าโดยการเผาป่า   ทำให้สถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศจังหวัดน่าน มีปริมาณฝุ่นละอองเกินเกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมือง ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน      พบจุดความร้อน ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 9 มี.ค.62 จำนวน 526 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 235 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 248 จุด /พื้นที่เกษตร 12 จุด/ สปก.16 จุด /ทาง- จุด/พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 15 จุด อันดับ 1 อ.บ่อเกลือ ในพื้นที่ 102 จุด พบมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 56 จุด ป่าสงวน 32 จุด พื้นที่เกษตรกรรม เพียง 6 จุด ชุมชนและอื่นๆ เพียง 8 จุด สาเหตุเกิดจากการทำไร่ข้าวโพดบนดอยสูง การลักลอบล่าสัตว์  การหาของป่า การจุดไฟเผาเพื่อหวังผลของป่าไล่สัตว์หนีไฟเพื่อล่า เผาป่าเพื่อให้ได้ของป่าจำพวกเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบและผักหวาน อันดับ 2 อ.เวียงสา 93 จุด เกิดในป่าสงวน 63 จุด ป่าอนุรักษ์ 23 จุด พื้นที่เกษตรกรรม 1 จุด อันดับ 3 อำเภอทุ่งช้าง 72 จุด/ป่าอนุรักษ์ 39 จุด/ป่าสงวน 30 จุด/เกตรกรรม 1จุด และพื้นที่พบการเผาน้อยสุดคือ อำเภอภูเพียง พบ 1 จุด ในพื้นที่ป่าสงวน

                         

 

                     ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา และ นายศุภวัฒน์ มะทะ หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สาเหตุเกิดไฟป่าในพื้นที่ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน หลังจากผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก    นายบุญมาก นาควัชระ อดีตปลัดมือปราบ อ.เมืองน่าน เกิดไฟป่าบริเวณบนเขา บ้านป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว.จ.น่าน ขอให้แจ้งผู้ว่าทราบด้วย การปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ภายใต้อำนวยการ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 บัญชาการให้  นายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูคา นายศุภวัฒน์ มะทะ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) พร้อมด้วย ชป.สนับสนุนการดับไฟป่า สบอ.1(ปราจีน-นครนายก-สระแก้ว) จนท.หน่วยจัดการต้นน้ำย่าง จนท.อช.ดอยภูคา จนท.ตำรวจประจำตำบลศิลาเพชร ราษฎรเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าบ้านนาคำ บ้านป่าตอง บ้านดอนแก้ว บ้านดอนไชย บ้านป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร บ้านป่าอ้อยดอนไชย ต.ศิลาแลง อ.ปัว   กว่า 100 คน  ปฏิบัติงานตามภารกิจ การเข้าควบคุมไฟป่า หากพบผู้กระทำความผิดให้ดำคดีทันที ตามมาตรการห้ามเผา ในพื้นที่ อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.เวียงสา และ อ.นาน้อย ที่เกิดไฟป่าสาเหตุจากการล่าสัตว์และหาของป่า เกือบ 400 ไร่ พื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายยุทธพงศ์  ไชยศร นายอำเภอบ่อเกลือ ขณะออกปฏิบัติงานในพื้นที่ พบมีการเผาในเขตบ้านบ่อหลวง หมู่ที่1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จึงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ เข้าควบคุมตัวผู้ที่ทำการเผา ส่งสถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  และได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องมากำชับให้ทำการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับราษฎร ตามมาตรการห้ามเผาในช่วงห้ามเผา

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน