เทศบาลตำบลแม่ริมรณรงค์ป้องกันละลดปัญหาหมอกควัน เรียกประชุมผู้นำชุมชน แจ้งชาวบ้านงดการเผาทุกชนิดในที่โล่งอย่างเด็ดขาด
เทศบาลตำบลแม่ริมรณรงค์ป้องกันละลดปัญหาหมอกควัน
เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ 12 ชุมชน 9 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 1,000 คน เพื่อช่วยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า งดการเผาทุกชนิดในที่โล่งอย่างเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ " 61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.39 น.ที่ห้องประชุมพัฒนาอนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศนตรีเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ริมได้จัดให้มีการประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีประชาชนในพื้่นเทศบาลตำบลแม่ริม จำนวน12 ชุมชน 9 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุม

 


นายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศนตรีเทศบาลตำบลแม่ริม กล่าวว่า การประชุมอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ได้มีผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ริมจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เทศบาลตำบลแม่ริม ได้ให้ความสำคัญเรื่องการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ประชาชน ร่วมมือในพื้นที่งดการเผาทุกชนิดในที่โล่งอย่างเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ " 61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจ ต้นภัยหอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี "ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 เมษายน 2562

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน