พมจ.จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร จัดโครงการเสริมพลังเครือข่ายเด็ก และเยาวชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้นกันในสถานศึกษา

 

 

 

 

 

พมจ.จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ที่โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดโครงการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 8 โรงเรียน 400 คน เพื่อนำความรู้ไปสร้างฐานเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของตนเอง โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมกับบรรยายพิเศษการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้ห่างไกลยาเสพติด

 

 

 

 

พมจ.จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน