ทำทุกวิถีทาง..! ทหารร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการสร้างม่านน้ำฟอกอากาศที่ห้วยตึงเฒ่า
วันที่ 6 มีนาคม 2562  จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ภาคเหนือ 


เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำให้หลายฝ่ายต้องระดมกำลังกัน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน