แผ่นดินไหววังเหนือลำปางเขย่าต่อเนื่องล่าสุด 2.8 ลึก 1กิโลเมตร ชาวบ้านยังหวาดกลัวนอนไม่หลับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ในพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางได้เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหว นับแต่วันที่ 20 กุมาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันยังคงเกิดการสั่นสะเทือนอยู่เป็นระยะๆราษฎรหลายร้อยครัวเรือน ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เสียขวัญและกำลังใจเกิดความวิตกกังวล ในการนี้ด้วยทรงห่วงใยในราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ต้องประสบกับภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานฯ ประสานหน่วยงานฝ่ายทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ให้ร่วมกับจังหวัดลำปาง ทำการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสำหรับจัดทำอาหารเลี้ยง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อจะได้ช่วยเป็นแรงกำลังใจบำรุงขวัญให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ

 

 

 

แผ่นดินไหววังเหนือลำปางต่อเนื่อง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2562พล.ต.สุรคล  ท้วมเสม ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 32  ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนพลาธิการเจ้าหน้าที่ในสังกัด มณฑลทหารบกที่ 32 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ตลอดจนกำลังทีมแพทย์ทหาร พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง หน่วยงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงแจกจ่ายให้แก่ประชาชน พร้อมเปิดจุดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คอยให้การรักษาพยาบาล และให้คำปรึกษาดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว จากนั้นได้ร่วมแจกอาหาร น้ำดื่ม และรับการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่  ทั้งนี้จากการรายงานกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานเหตุแผ่นดินไหว ศูนย์กลางอำเภอวังเหนือวันที่  1 มีนาคม 2562  เวลา 04:18:25  ขนาด 2.1 ลึก2 กิโลเมตร และล่าสุด เวลา 13:38:56 ขนาด 2.8 ลึก 1 กิโลเมตร ประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้

 

 

 

โรงครัวพระราชทาน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน