ผู้ว่า ฯ กาญจนบุรี เปิดงานวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า




 เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ก.พ.62 ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรนติ ร. ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2562 โดยมีนายสืบสาย ศักดิ์โสภิษฐ์ นายอำเภอทองผาภูมิ นายยุทธชัย ปัทสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชฎฐ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง นายธรรมรัฐ วงศ์โสภา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง นายปพน ธัญธนาพงษ์ หน.สถานีควบคุมไฟป่าไทรโยค  .อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11   นายประเทศ บุญยงค์ นายกฯเทศบาลทองผาภูมิ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนครูและนักเรียน จำนวน 700 คน ร่วมงานในครั้งนี้


โดยตามคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งปัจจุบันระดับการเกิดไฟป่ามีความรุนแรงมากจนกลายเป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และพืช สัตว์ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน