ลำปางเร่งพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวพื้นที่อำเภอวังเหนือ
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้ ปภ.จ.ลำปาง ร่วมกับอำเภอวังเหนือ ติดตามสถานการณ์และความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (24 ก.พ.62 เวลา 07.55 น.) เกิดขึ้นรวม 48 ครั้ง ความแรงสูงสุดขนาด 4.9 จุดศูนย์กลางในพื้นที่ อ.วังเหนือ มีราษฎรได้รับผลกระทบ 132 ครัวเรือน 402 คน บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าว 132 หลัง ศาสนสถาน 7 แห่ง สถานที่ราชการ 12 แห่ง ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร 1 แห่ง ในพื้น 7 ตำบล 27 หมู่บ้าน ของอำเภอวังเหนือ  โดยมีบ้านที่แตกร้าวชำรุดเล็กน้อย(เขียว) 130 หลัง ชำรุดปานกลาง(เหลือง) 1 หลัง และชำรุดเสียหายมากต้องซ่อมแซมก่อนเข้าอยู่อาศัย(แดง) 1 หลัง ซึ่งได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่แล้วยืนยันมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือ

 

 

 

แผ่นดินไหวอำเภอวังเหนือ

นอกจากบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบแล้วยังมี ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตรในพื้นที่ ต.ร่องเคาะ แตกชำรุดเสียหายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราษฎร มากกว่า 400 ครัวเรือนนั้น เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

 

 

 

อบต.ทุ่งฮั้ว ลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน