นพค. 11 มอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ประชาชน ในพื้นที่ จ. กาญจนบุรี
เมื่อเวลา 12.30 น. 12 กุมภาพันธ์ 2562 .อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 อ.ทองผาภูมิ จ กาญจนบุรี  เป็นประธาน พิธีส่งมอบโครงการให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 ในพื้นที่ จ. กาญจนบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และราษฎรเข้าร่วมพิธี


.อ.ปริติ กุมภิรัตน์ ผบ. นพค. 11 กล่าวว่า เนื่องด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 สำนักงานพัฒนาภาค 1 เข้าปฏิบัติงานพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคง และช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายโดยในปีงบประมาณ 2562 หน่วยได้เข้าพัฒนาในพื้นที่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง กาญจนบุรี ตำบลท่าเสาและตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยในส่วนของพื้นที่ตำบลบ้านเก่านั้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาประกอบด้วย โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม 4 โครงการ แยกเป็นงานปรับปรุงทางลูกรัง เป็นทางผิวจราจรลาดยางและงานซ่อมปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรัง โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ 8 โครงการ แยกเป็นงานขุดลอกแหล่งน้ำ และงานก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มให้กับโรงเรียน ในพื้นที่งบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ โดยส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลและปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน