สุพรรณบุรี เปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกในประเทศไทย (ชมคลิป)
ที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส สุพรรณบุรี ดร.สาโรช ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกของไทย พร้อมเปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ของประเทศ และกล่าวว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รักล้อเป็นแห่งแรกของโครงการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความเติบโตของโครงการแพร่ไปยังสถาบันฯในภูมิภาคต่างๆ ที่สำคัญคือผู้บริหารให้ความสนใจและเห็นประโยชน์ในทุกด้าน  และยิ่งโครงการได้ก้าวมาถึงขั้นสามารถเริ่มต้นตั้งธนาคารจักรยาน ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ ในศูนย์รักล้อแห่งที่ 11 ซึ่งตั้งในวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสที่ตนก็เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อน ที่สำคัญจะเป็นโอกาสที่ดีในการมอบจักรยานเหล่านี้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนผู้ขาดแคลนจักรยานในชนบท สามารถติดตามดูแลให้การช่วยเหลือในวันข้างหน้าได้เป็นอย่างดี

 

เปิดธนาคารจักรยานสร้างสุข แห่งแรกในประเทศไทย

ทางด้านทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559  กล่าวว่า โครงการนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีและใช้จักรยานที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ-ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย  ที่ผ่านมา โครงการได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรฯ และวิทยาลัยการอาชีพ ที่มีความสนใจในการจัดตั้งศูนย์รักล้อขึ้นในวิทยาลัย และใช้กลไกการเรียนการสอนฝึกฝนให้เยาวชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการซ่อมแซมจักรยาน ที่ปัจจุบันได้รับความนิยม แต่ขาดช่างซ่อมบำรุง ทั้งในด้านเทคโนโลยีก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งระบบเกียร์ ระบบห้ามล้อ ระบบกลไกความเร็ว และระบบความปลอดภัยตามประเภทของจักรยาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการมีและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเอื้อไปถึงวีลแชร์ของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน