ลพบุรีอวดศักยภาพความพร้อม 34 หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอทอป (ชมคลิป)
ที่ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรีทั้ง 34 หมู่บ้าน ได้ประกาศความพร้อมอวดศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ดึงปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านท้องถิ่นบอกเล่าเรื่องรวมประเพณีวัฒนธรรมชุมชน โชว์สินค้าเอกลักษณ์ท้องถิ่น ชวนชิมสำหรับอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวน่าไปถ่ายทอดผ่านวีดีโอคลิป พร้อมจัดประกวดเพื่อเฟ้นหานักเล่าดีเด่นอวดเสน่ห์ชุมชนทูปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเที่ยวได้ตลอดทั้งปีหวังดึงนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาเยือนและอุดหนุนสินค้าจังหวัดลพบุรี สร้างรายได้สู่คนท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งเข้มแข็ง

 


นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รอง ผวจ. ลพบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดลพบุรีว่า จังหวัดได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรับบาล จำนวน 34 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม รวมทั้งพัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ชื่นชอบ เชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยวให้สามารถบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน