ปลัดจังหวัดประจวบฯยันหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตโรงแรม ให้ทุกอำเภอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข มท. ด้านผู้ประกอบการรวมตัวร้อง ป.ป.ช.สางปัญหาหน่วยงานรัฐ
วันที่ 26 มกราคม นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตโรงแรมระดับจังหวัด นำรายชื่อโรงแรม 6 แห่งในพื้นที่ อ.หัวหินที่มีใบอนุญาต เสนอเข้าพิจารณาต่อใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)โรงแรม 2547 แต่พบว่ารายชื่อโรงแรมทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงอาคารจากที่พักอาศัยหรือหอพัก เป็นอาคารโรงแรมตามแบบ อ. 1 พร้อมใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารหรือแบบ อ.5 และ ใบรับรองอาคารหรือ แบบ อ.6 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 นั้น ได้ส่งเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตทั้ง 6 โรงแรมกลับไปอำเภอหัวหินทบทวนแล้ว สำหรับการใช้อาคารผิดประเภทเป็นหน้าที่ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ต้องตรวจสอบเพื่อใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

 

“ ได้กำชับให้ทุกอำเภอปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่าให้มีปัญหา หากตรวจสอบในระดับอำเภอแล้วพบว่าผู้ยื่นแสดงหลักฐานไม่ครบไม่ควรส่งมาที่ปกครองจังหวัด ส่วนการออกใบอนุญาตปลอมให้โรงแรมเถื่อน 20 แห่งในพื้นที่ อ.หัวหิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา เพื่อตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ลงนามในใบอนุญาตปลอม เนื่องจากไม่มีในสารบบคุมของอำเภอและจังหวัด มีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับข้าราชการทุกรายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ได้เดินทางไปติดตามปัญหาการออกใบอนุญาตปลอมที่ อ.หัวหิน และติดตามแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อคุ้มครองมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาของโรงแรมใน อ.หัวหิน ถูกกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2547 ดังนั้นโรงแรมที่มีจำนวนห้อง หรือ มีพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,500 ตารางเมตร รวมทั้งระยะร่นตามที่กฎหมาย จะต้องยื่นทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตทั้งหมด “ นายนรินทร์ กล่าว

 


มีรายงานว่า จากการตรวจสารบบโรงแรมทั้งจังหวัดตามฐานข้อมูล หลังจากมีหนังสือสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ตรวจสอบ พบว่ามีโรงแรมจำนวนมากที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ไม่มีใบ อ.1 อ.5 และ อ.6 และหลังปี 2547 โรงแรมจำนวนมากไม่ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการยื่นและการต่อใบอนุญาตในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด ล่าสุดมีผู้ประกอบการโรงแรมที่มีใบอนุญาตถูกต้อง รวบรวมหลักฐานร้อง ป.ป.ช. หลังจากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐในฝ่ายปกครองบางรายและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.) หลายพื้นที่เลือกปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ปล่อยให้มีการนำอาคารที่พักอาศัยไปออกใบอนุญาตโรงแรมโดยไม่ทักท้วงการใช้อาคารผิดประเภท

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน