อาคารพิพิธภัณฑ์ 24 ล้านใจกลางเมืองประจวบสร้างเสร็จนาน 4 ปี ยังไม่เปิดใช้ ส่อร้างอีกนาน
วันที่ 22 มกราคม นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากมารับตำแหน่งใหม่ ได้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากสโมสรข้าราชการ ใกล้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า ถนนสละชีพ ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 24 ล้านบาทจากงบพัฒนาจังหวัด ตั้งแต่ปี 2558 ตามโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด แต่ปัจจุบันไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกติ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอชี้แจงว่าเดิมอาคารดังกล่าวบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างทำงานล่าช้าจากกำหนดเดิม 4 เดือน และขณะนี้ยอมรับว่ายังไม่สามารถเปิดใช้งานได้

 


นางกฤษณา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาสำนักงานวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 16 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างบริษัทเอกชนจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคาร ต่อมามีการประมูลก่อสร้างราคา 13 ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาจ้างตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2559 กระทั่งสิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 แต่บริษัทยังดำเนินการไม่เสร็จและมีหนังสือยินยอมเพื่อจ่ายค่าปรับ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากการทำงานล้าช้า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สร้างความเสียหายกับทางราชการและส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของจังหวัด เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองเป็นจุดที่ประชาชนให้ความสนใจ ล่าสุดมีการเปิดประมูลอีกครั้งเพื่อให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินกาโดยใช้งบเพิ่มเติมอีกกว่า 5 ล้านบาท ปรากฎว่ายังไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคารับเหมาและต้องประกาศใหม่อีกครั้งติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง