สรุปมีมูลความผิดกรณีลงชื่อคนตายทำประชาคมหมู่บ้านโครงไทยนิยมยั่งยืนเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่โดน 3 ข้อหาหนัก
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สืบเนื่อง ได้รับแจ้งจาก นายเรืองศักดิ์ ขันตีกลม อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง  ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เข้ายื่นหนังสือให้ตรวจสอบโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของบ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 จำนวนเงิน 200,000 บาท จัดซื้อไก่พันธุ์ไข่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่  ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ร้องว่าไม่มีการทำประชาคมหมู่บ้าน โดยได้ใช้ภาพถ่ายโครงการอื่นไปประกอบโครงการเสนออำเภอ  การตรวจรับสิ่งของ ยัง


ไม่ครบแต่มีการเบิกจ่ายเงินก่อน ซื้อไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 400 ตัว แต่กรรมการหมู่บ้านตรวจ รับมาแค่ 300 ตัว และซื้อไก่มาในราคาตัวละ 250 บาท ซึ่งแพงเกินจริง ส่วนโรงเรือนที่เลี้ยงไก่ กลับมาใช้ร่วมกับโครงการปลูกเห็ด ของโครงการ 9101 ซึ่งงบการปลูกเห็ด เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เช่นกัน  และในบิลเงินสดมีรายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  เช่นเสาไม้ ,ไพหญ้าคา มุงหลังคา, ไม้ไผ่ ฯลฯ แต่ไม่มีการก่อสร้างจริง  และพบว่า มีการปลอมรายมือชื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ในประชาคม คือนายชูศักดิ์ ศรีจันทร์  และนางตุ๊ สุวะเลิศ  ซึ่งเสียชีวิตมาได้หลายปีแล้ว และนำรายชื่อชาวบ้าน หมู่ที่ 7และหมู่ที่ 14 ที่ไม่เกี่ยวข้องมาลงชื่อให้ครบ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน