สพม.19 เฟ้นเด็กเก่งคณิตศาสตร์ ม.ต้น ตัวแทนไทยไปแข่งระดับนานาชาติที่ ‘แอฟริกาใต้’ ก.ค.นี้
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ “วิชาคณิตศาสตร์” ประจำปี 2562 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย


ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย - หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน