โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เปิดอาคารเรียน”พิไลชมพู”และหอพักหลังใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี ก่อตั้งโรงเรียน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 9 มกราคม 62 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง  ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  นายก อบจ.นครราชสีมา  ได้มอบหมายให้ นาย ประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา  นาย เศรษฐ์ ยงพะพิสัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน  เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน”พิไลชมพู”และหอพักหลังใหม่ พร้อมทังจัดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ครบรอบ 10 ปี โดยมี นาย เชาวลิต  เกิดกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

 

 


 ตามที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  ( ใต้ถุนโล่ง  ) จำนวนเงิน 9,539,000 บาท ( เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )   ตามสัญญาจ้างที่ 1 9/2559  เป็นเงิน 9,533,068 .67 บาท ( เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันหกสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )  โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 และโครงการก่อสร้างหอพักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาเป็นเงิน 4,880,000 บาท ( สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )  การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน