องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองใหญ่พระราชดำริ หลังช่วยป้องกันน้ำท่วมได้อีก (มีคลิบ)
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


 


โดยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้รับฟังรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และพบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้เกิดความยั่งยืน โอกาสนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 2 แสนตัว ลงในแหล่งน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ เพื่อเป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศให้คงสภาพสมดุลตามธรรมชาติติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน