พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ!! ท่องเที่ยวและกีฬาหนองคาย เปิดการแข่งขันฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 พ.ย. 2561 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานหนองคาย เปิดการแข่งขันฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จัดขึ้น


นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายเพื่อพัฒนาการกีฬาให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านกีฬาสามารถตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและพัฒนาการจัดการด้านการกีฬาในจังหวัด และพัฒนาประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน