หนองบัวลำภูจัดยิ่งใหญ่งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากลครั้งที่ 2
         นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู และนายเกียรติพงษ์  คชวงษ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  แจ้งว่าการจัดงาน “แพรพรรณ ลุ่มภูสู่สากล 2018” การจัดงานดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้า และการตลาดผ้าทอลุ่มภู อีกทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยภายในงานจะพบสุดยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอ, เครื่องแต่งกาย และสินค้า OTOP ระดับ


Premium รวมทั้งงานนี้ ก็ยังจะเป็นโอกาสของผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายที่มีคุณภาพจากจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งลักษณะเด่นของผ้า/ลายผ้าหนองบัวอัตลักษณ์ผ้าหนองบัวลุ่มภู การทอผ้า  เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัดหนองบัวลำภู ในอดีตนิยมทอผ้าเพื่อนำมาใช้ใน สำหรับผ้าขิดมีวิธีการทอที่ยุ่งยากกว่าผ้าทอชนิดอื่น จึงจัดไว้สำหรับเป็นผ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการนำไปถวายพระ การทอผ้าขิด บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของผู้ทอได้ว่าเป็นผู้ที่มีความอดทน สุขุมเยือกเย็น ละเอียดอ่อน ในปัจจุบันผ้าหมี่ขิดและผ้าขิด  มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และไม่มีข้อห้ามในผ้าขิดหรือผ้าชนิดอื่นอีกต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง