ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนุกรรมการสรรหา และผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย นายสมพร เจือจันทึก ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เป็นประธานประชุมและชี้แจงวาระการประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อนุกรรมการสรรหา และผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด


โดยมี นายสุภาพ โพนสิงห์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้นำทำพิธีลงนามสัตยาบัน ข้อปฎิบัติและข้อห้ามมิให้ปฎิบัติในการหาเสียงสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นคณะกรรมการปี 2561 นี้ มี 3 เขต คือ 1.สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน 4 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 8 คน 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 5 คน 3.สังกัดโรงพยาบาลหนองคาย จำนวน 1 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 2 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 1 คน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน