“วัฒนา จันทนุปาน ” ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนจัดประชุมที่โรงแรมเวียงสิริ
วันที่8 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09:30 น.) ที่ห้องประชุม โรงแรมเวียงศิริ รีสอร์ทลำพูนดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ / ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2  / 2561


       เพื่อปรึกษาหารือการบริหารและกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน โดยมีวาระประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ การแนะนำผู้บริหารใหม่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน สมาชิกใหม่สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่องเสนอเพื่อทราบสถานะเงิน การคลัง ประจำปี 2561


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง