ผู้การสั่งเด้งตำรวจ 7 นายโดนกล่าวหาว่าอุ้มผู้เสียหายไปรีดเงินแลกกับการปล่อยตัวในคดียาเสพติด
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่อง นายสงกรานต์  ภูมิพนา อายุ 25 ปี และนายนัฐพล ศรีหอม อายุ 20 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ 9 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้การว่าถูกกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมืองหนองบัวลำภู  อุ้มไปรีดเงินแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดี โดยนายสงกรานต์  ภูมิพนา ผู้ปกครองได้ต่อรองเหลือ เป็นเงินจำนวน  18,000 บาท  แลกกับการปล่อยตัวในคดีเสพยาบ้าและครอบครองยาบ้า 9 เม็ด  ส่วนเพื่อนนายนัฐพล ศรีหอม ผู้ปกครองได้ต่อรองเหลือ  5,000 บาท ในข้อหาขับขี่รถแล้วเสพยาเสพติด  โดยตอนแรกตำรวจกลุ่มนี้เรียกเงิน 2 คน 40,000 บาท  แต่ต่อรองได้ 2 คน เหลือ 23,000 บาท  และให้นายสงกรานต์  ภูมิพนา นำบัตร ATM ไปกดเงินที่ธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู  โดยในสลิปการถอนเงิน ปรากฏว่า มีการถอนจริงในวันนั้น เป็นจำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 36,000 บาท 

         โดยในวันนี้ได้มีหนังสือคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูที่ 879 / 2561 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ  ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูที่ 875 / 2561 ลง 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจในสังกัด  สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู  มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  โดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ร่วมกันเรียกรับยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ  ด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่   โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 149   มาตรา 157 สถานที่เกิดเหตุรีสอร์ทชื่อกิ่งอำเพอ  ตำบลนามะเฟือง  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ฉะนั้นเพื่อให้การสอบสวนวินัยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม  จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูตามรายชื่อดังต่อไปนี้


1.ร้อยตำรวจเอกรัฐพงษ์ มุขภักดี   รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู

2.ร้อยตำรวจเอกประยูร พรมศักดิ์   รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู

 3. ดาบตำรวจศุภกานต์   พิมพา   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู          

4. ดาบตำรวจธนู คีรี   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู                          

5. จ่าสิบตำรวจเชิดชัย  สมบูรณ์   ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 

ให้ไปรายงานตัวกับ   พันตำรวจเอกสวัสดิ์  เตียวิรัตน์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู    ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561   และหนังสืออีก 1 ฉบับคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูที่ 876/ 2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พันตำรวจโทมานะ ธัญญะวานิช และร้อยตำรวจเอกวิทยา  สุนาพรม   เป็นผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบ  ตามในคำสั่ง ตร. ที่ 1212 / 2537 ลง 1 ตุลาคม 2537 เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งแบบแผนธรรมเนียมของทางราชการ   ฉะนั้นเพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม  อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้พันตำรวจโทมานะ  ธัญญะวานิช  รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู   และร้อยตำรวจเอกวิทยา  สุนาพรม  รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู  ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  ในวันพฤหัสที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงชื่อ พลตำรวจตรีชนวีร์  ชมาฤกษ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน