แบบนี้ก็ได้เหรอ ชาวบ้านปางควายบ้านดงเจริญรวมตัวคัดค้านรังวัดที่ดิน 187 ไร่ ทับซ้อนที่วัดและถนน
แบบนี้ก็ได้เหรอ..!!ชาวบ้านปางควายบ้านดงเจริญรวมตัวคัดค้านรังวัดที่ดิน 187 ไร่ ทับซ้อนที่วัดและถนน

          เมื่อวันที่ 22  ต.ค.61  10.00 น.  ที่วัดดงเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านดงเจริญ  ต.หัวง้ม  อ.พาน จ.เชียงราย  ชาวบ้านประมาณ 200 คน บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย  สาขาพาน  เพื่อคัดค้านการรังวัดที่ดินเนื้อที่ 187  ไร่ 64 ตารางวา ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านดงเจริญ  รวมถึงวัดบ้านดงเจริญและถนนภายในหมู่บ้าน   โดยมี นายวินัย เครื่องไชย  นายกอบต.หัวง้ม, นางสาวเสาวลักษณ์  ตาละลักษณ์ นายช่างรางวัดชำนาญงาน ตัวแทนที่ดินจังหวัดเชียงราย  ,นายพิเชษฐ์   ปันจี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ,นางธัชกร  พฤธิติยา  ตัวแทนนางพิกุล   พิทยาอิสรกุล  เจ้าของที่ดินเนื้อที่ 187 ไร่ พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านดงเจริญ กว่า 200 คน ยืนชูป้ายคัดค้านการรังวัดที่ดินในวันนี้

ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการรังวัดที่ดิน

          นายสมพล  ปวนแก้ว  ผู้สูงอายุในหมู่บ้านกล่าวว่า  ตนเองได้มาบุกเบิกพื้นที่บ้านดงเจริญ ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่  อยู่มากว่า 100 ปี  มีประมาณ 50-60  ครัวเรือน  จนขยายมากว่า 100 หลังคาเรือน  ตอนนั้นได้ทำไร่ทำนาบุกเบิกแล้วซื้อจากเจ้าของเดิมในหมู่บ้านเดิมที่เข้ามาแผ้วถางอยู่ก่อนแล้วในราคาถูกๆ  ไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าของที่ดินดังกล่าวมาซื้อที่ดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แปลงนี้จำนวน 187 ไร่ ในพื้นที่อีกกว่า 4,000 ไร่ที่ยังมีปัญหาอยู่ พึ่งรู้ว่ามีเจ้าของจะมาทวงคืนที่ดิน   ตอนนี้ก็อยู่กันไปแบบนี้ก่อน  ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายไม่มีหลักฐานอะไร  อยากให้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินกัน อยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย  100 กว่าปีแล้ว

 

หลังพบว่าทับที่ดินชาวบ้าน วัด และถนน เรียกร้องให้ทบทวนใหม่

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน