กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง" ในเขตพื้นที่ ไทย-กัมพูชา
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

 


การประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนพิจารณารายงานความคืบหน้าโครงการและปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการร่วมฯ ของไทยและกัมพูชา โดยมี นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับ H.E. Mr. Te Navuth เลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติกัมพูชา ในการนี้มีผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้แทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ที่ปรึกษาระดับประเทศ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่จาก MRCS และ GIZ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วย

 

 

       


เรียบเรียงโดย : ปภาดา ถิ่นดวงจันทร์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง