ทต.มะเขือแจ้ จับมือ รพ.สต. ชมรม อสม.และคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบล
เมื่อวันที่ 25 ส.ค.61 เวลา 08:00 น.ณ ที่หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด ”โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลมะเขือแจ้ “ โดยเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อตรวจสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบล ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.


เนื่องจากในปัจจุบัน พบว่าปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาบอลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วน และบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น อาจเสียชีวิตเฉียบพลัน หรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน