น้ำชี ลดระดับการแจ้งเตือน จากธงเหลืองเป็นธงเขียว แต่ยังคงแขวนบานประตูระบาย ทั้ง 8 บาน
สถานการณ์น้ำชี ซึ่งไหลผ่าน จังหวัดยโสธร เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนกั้นแม่น้ำชี ได้ลดระดับการเตือน จากธงเหลือง เป็น ธงเขียว แต่ยังคงแขวนบานประตูระบายน้ำ ทั้ง 8 บาน เพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำมูลต่อไป

 

ลดระดับการแจ้งเตือน!!จากธงเหลืองเป็นธงเขียวแต่ยังคงแขวานบานประตูระบายน้ำชีทั้ง8บาน

ส่วนสถานการณ์ในแม่น้ำชี ซึ่งไหลผ่าน จังหวัดยโสธร ล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนกั้นแม่น้ำ อยู่ที่ระดับ 9 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลางเจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนยโสธร ได้ปรับลดระดับการเตือนภัยจาก ธงเหลือง เป็น ธงเขียว โดยภาพรวมของระดับน้ำ ก็ยังลดลงระดับลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงแขวนบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการระบายน้ำ ลงสูงแม่น้ำมูล ต่อไป

 

ลดระดับการแจ้งเตือน!!จากธงเหลืองเป็นธงเขียวแต่ยังคงแขวานบานประตูระบายน้ำชีทั้ง8บาน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน