สัตหีบปิดฟุตบอลกองเรือยุทธการลีกคัพครั้งที่15หานักกีฬาเสริมทัพช่วงสัปดาห์กีฬานาวี
                พลเรือตรี บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 ประธานอนุกรรมการฟุตบอลกองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในพิธีปิดฟุตบอลกองเรือยุทธการ ลีกคัพ ครั้งที่ 15 ณ สนามฟุตบอลกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี  นาย พธนกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย ยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว ข้าราชการ ทหาร ตลอดจนนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีปิด


                ตามที่กองเรือยุทธการได้อนุมัติให้ คณะอนุกรรมการฟึตบอล กร.จัดการแข่งขันฟุตบอลกองเรือยุทธการลีกคัพครั้งที่ 15  ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล เป็นตัวแทนทีมฟุตบอลกองเรือยุทธการ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสัปดาห์กีฬานาวี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดได้มีการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จัดการแข่งขันฟุตบอลกองเรือยุทธการลีกคัพครั้งที่ 15 ได้เริ่มทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ  5เดือน มีการจัดการแข่งขันออกเป็น 2ปะเภท ได้แก่รุ่นประเภท ทั่วไปและรุ่นอาวุโส  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม รุ่นประเภท ทั่วไป 11 ทีม และรุ่นอาวุโส   11 ทีม ผลการแข่งขัน ชนะเลิศประเภททั่วไปได้แก่ทีม จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ(หน่วยซีล) และรุ่นประเภทอาวุโส ได้แก่ ทีม vip กองเรือยุทธการ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน