ศาลเจ้าอ่างทองจัดงานซิโกว ทิ้งกระจาด แจกทานคนยากจน
วันนี้ 12 ส.ค. 61  นาย วีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธี  งานทิ้งกระจาด  ที่ศาลเจ้าอ่างทอง  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  โดยคณะกรรมการศาลเจ้าอ่างทอง  นำโดย นาย ชัย  สุวพันธุ์  ประธานคณะกรรมการกลางศาลเจ้าอ่างทอง  ได้ร่วมกับบริษัท  ห้างร้าน  และประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่  ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง  การจัดงานซิโกว  ทิ้งกระจาด  แจกทานข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่คนยากจน  โดยมีประชาชนคนยากจนในพื้นที่  และจังหวัดข้างเคียงที่ทราบข่าว  ได้หอบลูกจูงหลานมารับแจกทานข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นจำนวนมาก

 

อ่างทอง ศาลเจ้าอ่างทองจัดงานซิโกว ทิ้งกระจาด แจกทานคนยากจน

ศาลเจ้าอ่างทอง  ได้จัดงานประเพณีงานทิ้งกระจาดประจำปี  ซึ่งเป็นงานบุญที่ชาวไทยเชื้อสายจีน  ได้ปฏิบัติดำรงมาจากอดีตถึงปัจจุบัน  เนื่องจากมีความเชื่อกันว่า วันซิโกว หรืองานบุญเดือนเจ็ดของชาวจีนนั้น  เป็นการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ให้แก่บรรดาสัมภเวสี หรือภูตผีไม่มีญาติ  ที่ถูกปลดปล่อยออกมารับส่วนบุญเป็นเวลา 1 เดือน

 

 

อ่างทอง ศาลเจ้าอ่างทองจัดงานซิโกว ทิ้งกระจาด แจกทานคนยากจน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน