ปักธงแดงต่อเนื่อง ชาวบ้านกว่า 200 ครัวเรือน ยังใช้เรือท้องแบนสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ยังปักธงแดง เตือนภัยขั้นสูงสุด อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 15 วันมาแล้ว ที่ชาวบ้านทรายงามกว่า 200 ครัวเรือน ยังต้องใช้เรือท้องแบน จำนวน 2ลำ ที่หน่วยงานราชการ ได้จัดส่งมาช่วยเหลือ ในการสัญจรไปมา เข้าออกหมู่บ้าน พร้อมกับเตรียมวางสะพานแบริ่ง ยาวกว่า 100 เมตร เข้าให้การช่วยเหลือ ภายหลังจากถนนเข้าหมู่บ้าน ถูกกระแสน้ำไหลกัดเซาะ จมหายไปกับสายน้ำ

 

 

 

 

ปักธงแดงต่อเนื่อง!!ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนยังใช้เรือท้องแบนสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน

ชาวบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวนกว่า 200 ครัวเรือน ที่ยังต้องใช้เรือท้องแบนจำนวน 2 ลำ ที่ทางราชการส่งเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ชาวบ้าน ได้ใช้เรือนท้องแบนสัญจรไปมา ข้ามลำห้วยท่าช้าง ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาแม่น้ำชี ใช้เข้าออกหมู่บ้าน เป็นการชั่วคราว พร้อมกับเตรียมวาง สะพานแบริ่ง ความยาว 100 เมตร วางที่จุดถนนขาด ถูกกระแสน้ำไหลกัดเซาะ จมหายไปกับสายน้ำ ระยะทางยาว ประมาณ 100 เมตร ช่วงรอยต่อบ้านทรายงาม ไปบ้านกุดกง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาเข้าออกหมู่บ้าน จนกว่าจะก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จ

 

 

 

ปักธงแดงต่อเนื่อง!!ชาวบ้านกว่า200ครัวเรือนยังใช้เรือท้องแบนสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน